HILLBLOCKS,
STOLFORD

In het Engelse stadje Stolford heeft Royal HaskoningDHV met de innovatieve Hillblock een alternatief gerealiseerd voor traditionele dijkversterking. Het resultaat: een hoger veiligheidsniveau en minder milieubelasting.

HILLBLOCKS,
STOLFORD

In het Engelse stadje Stolford heeft Royal HaskoningDHV met de innovatieve hillblocks een alternatief gerealiseerd voor traditionele dijkversterking. Het resultaat: een hoger veiligheidsniveau en minder milieubelasting.

Drone beelden: Van Oord

Oorspronkelijke situatie: ophogen grindrug geen duurzame oplossing

Een paar honderd meter bestaande zeedijk bij Stolford (Engeland), heeft door het gebruik van een steenzetting met zogeheten Hillblocks, een typisch Nederlands aanzicht gekregen. In de oorspronkelijke situatie bestond de bescherming tegen hoogwater uit een combinatie van een dijkje en een iets dichter bij zee gelegen grindrug. Om de kustverdediging op peil te houden, was het nodig de grindrug regelmatig op te hogen en aan te vullen. Dat bleek geen duurzame oplossing: te duur en bovendien was het onwenselijk om telkens in het systeem en de aanwezige habitats in te grijpen.

Keuze voor dijkversterking

Al voordat Royal HaskoningDHV betrokken raakte bij de dijkversterking, was besloten om met het telkens ophogen van de grindrug te stoppen. In plaats daarvan moest de bestaande dijk worden versterkt, zodat het wegspoelen van de grindrug geen probleem zou zijn. Voor deze versterking was al een ontwerp gemaakt waarbij de Britten uitgingen van een voor hen gebruikelijke oplossing: de toepassing van breuksteen (rotsmateriaal). De vraag was echter of dat wel betaalbaar zou zijn.

Nederlandse kennis vertalen naar Britse setting

Jaap Flikweert van Royal HaskoningDHV werkt al zo’n vijftien jaar in het Verenigd Koninkrijk. Voor die tijd was hij nauw betrokken bij de ontwikkeling van steenzettingen in Nederland, eind jaren negentig. “Vanaf het moment dat ik in Engeland ging werken, heeft het me altijd verbaasd waarom onze slimme Nederlandse oplossingen daar geen voet aan de grond kregen. Toen Royal HaskoningDHV bij het project in Stolford betrokken raakte, rook ik mijn kans: hier konden we Nederlandse kennis vertalen naar de Britse setting en ook daadwerkelijk toepassen.”

Ondersteuning Partners voor Water erg belangrijk

Het heeft wel enige moeite gekost om de Britten – die al een ontwerp hadden – ervan te overtuigen dat de Nederlandse oplossing voor hen uitkomst zou bieden. Flikweert: “Eigenlijk moesten we eerst een stapje terug doen en het al gemaakte ontwerp terzijde schuiven. Daarin is de steun van Partners voor water heel belangrijk geweest; daardoor kregen we meer tijd en – financiële - ruimte om tijd te besteden aan het onderzoeken van de door ons voorgestelde opties.”

Voordelen Hillblocks

De toepassing van Hillblocks bleek een veel aantrekkelijker oplossing dan de traditionele manier van versterken:

  • Een steenzetting met Hillblocks levert voor hetzelfde geld een hoger veiligheidsniveau ten opzichte van de traditionele Britse oplossing;
  • Er is sprake van minder milieubelasting doordat geen rots gewonnen hoeft te worden in groeves en er ook geen transport van dit materiaal nodig is. Bovendien is bij het gebruik van rots ook meer materiaal nodig in de waterkering om eenzelfde niveau van stabiliteit te bereiken;
  • Hoewel in Stolford is gekozen voor een flauw talud, neemt een oplossing met Hillblocks veelal minder ruimte in beslag, omdat steiler gebouwd kan worden om dezelfde stabiliteit te bereiken.

Lonkend perspectief

Het project – waarin Royal HaskoningDHV samenwerkt met Deltares ten behoeve van onder meer het doorrekenen van modelberekeningen – en de ontwikkelaar van de Hillblocks-steenzetting Hillblocks BV is een groot succes. Er is aan Britse kant veel waardering, zowel bij opdrachtgever als bij de aannemer die de blokken heeft geplaatst. De hoop is dat dit succes – hoewel het dijkje de eerste storm nog moet doorstaan – de deur opent voor grootschaliger toepassing van steenzettingen in de UK. Dat is het lonkend perspectief.

Relevante links

LinkedIn: Hillblock BV

Facebook: @HillblockBV

Twitter: @Hillblock

Deel via