OVER PARTNERS VOOR WATER

Partners voor Water is hét programma voor partijen in de Nederlandse water­sector met internationale ambitie. De huidige programma­periode loopt van 2016-2021. In deze periode heeft het programma meerdere tenders opengesteld voor de subsidie­regeling Water­veiligheid en Water­zekerheid Stedelijke Delta's (WWSD).

Deze uitgave laat een aantal uitvoerders van projecten uit deze subsidieregeling aan het woord. Meer projecten kunt u vinden op www.partnersvoorwater.nl.

Het programma Partners voor Water is een gedeelde verantwoordelijkheid van de Ministeries van Infrastructuur en Waterstaat, Buitenlandse Zaken en Economische Zaken en Klimaat. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) en het Netherlands Water Partnership (NWP) voeren dit programma gezamenlijk uit.

INHOUD

Voorwoord | Nederlandse ambitie - water als verbindend thema

Vijf verhalen uit de praktijk

Partners voor Water (4) in cijfers

Hillblocks, Stolford

Succesverhaal in woord en beeld

INHOUD

Voorwoord | Nederlandse ambitie - water als verbindend thema

Vijf verhalen uit de praktijk

Partners voor Water (4) in cijfers

Hillblocks, Stolford

Succesverhaal in woord en beeld

OVER PARTNERS VOOR WATER

Partners voor Water is hét programma voor partijen in de Nederlandse water­sector met internationale ambitie. De huidige programma­periode loopt van 2016-2021. In deze periode heeft het programma meerdere tenders opengesteld voor de subsidie­regeling Water­veiligheid en Water­zekerheid Stedelijke Delta's (WWSD).

Deze uitgave laat een aantal uitvoerders van projecten uit deze subsidieregeling aan het woord. Meer projecten kunt u vinden op www.partnersvoorwater.nl.

Het programma Partners voor Water is een gedeelde verantwoordelijkheid van de Ministeries van Infrastructuur en Waterstaat, Buitenlandse Zaken en Economische Zaken en Klimaat. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) en het Netherlands Water Partnership (NWP) voeren dit programma gezamenlijk uit.

Deel via