VERHALEN UIT DE PRAKTIJK

Partners voor Water programma ondersteunt innovatieve waterprojecten van de Nederlandse watersector in het buitenland. Kijk mee over de grens naar de inspirerende praktijk.

Big data om binnen­scheep­­vaart Myanmar vlot te trekken

Het vergroten van de gebruiks­mogelijk­heden van de rivier de Chindwin in Myanmar; dat is kort­gezegd de essentie van het project ‘Navigation with Nature’ van CDR International.

IHC maakt werk van integraal sediment­manage­ment in India

IHC MTI BV laat in India zien dat baggeren van water­reservoirs goed mogelijk is, terwijl tegelijker­tijd een oplossing voor het gebaggerde materiaal wordt geboden.

Japan maakt kennis met Neder­landse benade­ring over­stromings­risico’s

HKV Consultants vertaalt Nederlandse risico­benadering water­veiligheid naar specifieke Japanse situatie.

Dredge­Yard test efficiënt en milieu­vriendelijk bagger­systeem

De door DredgeYard ontwikkelde en gepatenteerde innova­tieve DrillCutter maakt baggeren met geringe milieu-impact mogelijk. DredgeYard test het systeem in de VAE.

Riool­water zuiveren in Brazilië: antici­peren op strengere eisen

Paques test in Brazilie de Anammox-technologie om ammo­nium uit riool­water te verwijderen.

Deel via