HET PROGRAMMA IN CIJFERS

Partners voor Water 2016-2021

Ongeveer een kwart van de aanvragen voor de PvW-subsidieregeling (4) is gehonoreerd. Het totale beschikbare subsidiebudget bedraagt ruim 12 miljoen euro.


Belangrijke beoordelingscriteria zijn onder meer:

 • De projectvoorstellen (voor een haalbaarheidsstudie of een pilot) moeten gericht zijn op het over de grens tillen van (water)innovaties. Daarbij gaat het om initiatieven die zonder ondersteuning waarschijnlijk geen voet aan de grond zouden krijgen;
 • Projecten moeten perspectief bieden op verdere uitrol en opschaling;
 • Er moet sprake zijn van lokale inbedding. Samenwerking met lokale partijen is daarom zeer wenselijk.

Partners voor Water ondersteunt projecten wereldwijd die zich richten op innovaties binnen verschillende themagebieden. Deze zijn in de visualisatie benoemd. Bij de beoordeling van de projecten wegen de themagebieden even zwaar.

Eén project

 • Algerije
 • Argentinië
 • België
 • Canada
 • Duitsland
 • Egypte
 • Ecuador
 • Filipijnen
 • Indonesië
 • Japan
 • Libanon
 • Nicaragua
 • Oman
 • Spanje
 • Taiwan
 • Verenigde Arabische Emiraten
 • Vietnam
 • Zuid-Afrika
 • Zwitserland

Twee projecten

 • Brazilië
 • Chili
 • China
 • Ethiopië
 • Iran
 • Myanmar
 • Tanzania

Drie projecten

 • Bangladesh
 • Colombia
 • Mozambique

Vijf projecten

 • India
 • Verenigd Koninkrijk

Zeven projecten

 • Verenigde Staten

Partners voor Water hanteert een indeling in verschillende categorieën landen. Een belangrijk onderscheid daarbij is dat tussen zogeheten deltalanden, delta-light landen en focuslanden. Wanneer projecten voldoende scoren om voor subsidie in aanmerking te komen, worden projecten in deltalanden ten opzichte van projecten in niet-deltalanden iets hoger gewaardeerd.

De delta-aanpak kenmerkt zich door een sterke en langdurige ‘Government to Government’-relatie (G2G) met nationale of decentrale counterparts die direct of indirect verantwoordelijk zijn voor waterveiligheid en/of waterzekerheid in de (stedelijke) delta. Naast de G2G-relatie wordt ook veel ruimte geboden voor ondersteuning van Business to Business (B2B) en Knowledge-to-Knowledge (K2K)-samenwerking.

De delta-aanpak light is lichter wat betreft inzet van middelen en capaciteit maar ook hier speelt de bilaterale G2G-relatie met landen een belangrijke rol naast een actieve B2B benadering.

De zogeheten focusaanpak, ten slotte, richt zich meer op het benutten van regionale kansen voor de Nederlandse sector.

deel via