Voorwoord

NEDERLANDSE AMBITIE - WATER ALS VERBINDEND THEMA

Nederland heeft door de eeuwen heen een bijzondere relatie met het water opgebouwd en geniet mede daardoor een grote internationale reputatie op watergebied. Vanuit die achtergrond hebben de ministeries van Buitenlandse Handel en Ontwikkelings­samenwerking, Economische Zaken en Klimaat en Infrastructuur en Waterstaat sinds 2016 intensief samen­gewerkt aan het realiseren van de Internationale Waterambitie (IWA). Mede via het programma Partners voor Water dragen we gezamenlijk bij aan water­zekerheid en -veiligheid voor miljoenen mensen in de wereld.

De afgelopen jaren is de wereld snel veranderd, net als de manier waarop we tegen water aankijken en met water omgaan. We zien water steeds meer als kritieke factor; essentieel voor ons (voort)bestaan in een duurzame wereld. Of het nu gaat om het voorkomen van overstromingen, of het produceren van voldoende voedsel en de toegang tot schoon (drink)water. Waterthema’s zijn ook duidelijk zichtbaar in de internationale duurzame ontwikkelings­doelen: de Sustainable Development Goals (SDG’s). Waterzekerheid en –veiligheid is niet alleen een doel op zich, maar ook een middel om veel van de andere SDG-doelen te bereiken.

Meer weten over de SDG's? Zie www.sdgnederland.nl

Aandacht voor kwetsbare gemeenschappen

Mede om meer te kunnen focussen op de SDG’s, is besloten om de IWA te actualiseren naar de Nederlandse Internationale Waterambitie (NIWA). Waar de focus van de IWA vooral lag op stedelijke delta’s, zoeken we in de NIWA nog meer de verbinding met onder meer landbouw en ontwikkelings­samenwerking. Onverantwoord watergebruik kan een bedreiging vormen voor lokale, en vaak lokale, kwetsbare gemeenschappen. Daardoor kan de ongelijkheid in de wereld verder toenemen. Rond dit soort uitdagingen wil Nederland actief meedenken, -praten, en -doen. Hierbij willen we gezien worden als een verstandige, slimme en innovatieve partner.

Aandacht voor duurzaamheid

Om onze ambitie te kunnen verwezenlijken is een belangrijke rol weggelegd voor Partners voor Water. Dit programma is en blijft een belangrijk uitvoeringsinstrument van ons internationale waterbeleid. Het programma loopt in de huidige vorm nog twee jaar door. Waar nodig passen we het programma licht aan op de NIWA, bijvoorbeeld door nog meer te focussen op klimaataspecten en duurzaamheid. De projecten die we ondersteunen maken niet alleen vooruitgang mogelijk, maar helpen ook de juiste discussies te voeren. Want alleen met de voeten in de klei houden we feeling met wat er in de wereld gaande is. Dat is precies wat ook de projecten en de uitvoerende bedrijven en organisaties in dit magazine laten zien.

Blijven investeren in samenwerking en innovatie

Partners voor Water is meer dan alleen een subsidieregeling; de kracht ligt juist in de verschillende onderdelen van het programma. Partners voor Water gaat ook over samenwerking, bijvoorbeeld met de verschillende deltalanden. En over verhalen vertellen, bijvoorbeeld op internationale conferenties. Verhalen vertellen doen we ook in dit e-magazine. We laten zien hoe Nederland blijft investeren in kennis, innovatie en talentontwikkeling. En hoe we daar vernieuwende publieke en private partnerschappen voor aangaan.

We hopen u hiermee te inspireren. Veel leesplezier!Michiel de Lijster

Programmamanager Internationale Waterambitie

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

deel via