image

Delegated Representative for Water in

‘BOOMING’ BANGLADESH

Al heel lang kennen Nederland en Bangladesh een intensieve samenwerkingsrelatie. Nu Bangladesh een flinke economische groei doormaakt ontstaan er – onder meer in de water- en landbouwsector – nieuwe uitdagingen en kansen. Bij het oplossen van watergerelateerde vraagstukken komt de Nederlandse expertise goed van pas.

Delegated Representative

Vanuit het budget van Partners voor Water is daarom een zogeheten Delegated Representative (DR) aangesteld in Bangladesh. Sinds januari is Martijn van de Groep in die functie aan de slag. “Als Delegated Representative fungeer ik in feite als lokaal verlengstuk van het deltateam Bangladesh”, vertelt Van de Groep. “Samen met de ambassade in Dhaka, Nederlandse ministeries, RVO en NWP sta ik de Bengaalse overheid bij op het gebied van waterbeleid.”

Ondersteuning bij implementatie Bangladesh Deltaplan 2100

De belangrijkste taak van Van de Groep is het ondersteunen bij de implementatie van het Bangladesh Deltaplan 2100 (BDP), dat in 2018 groen licht kreeg. Het is een ambitieus plan, waarin de nationale en regionale strategieën voor onder meer klimaatadaptatie tot het jaar 2100 worden beschreven. Waterveiligheid staat erin centraal. Het investeringsvolume voor de korte termijn – tot 2030 – is 38 miljard dollar. Het plan is op Nederlandse leest geschoeid, maar gaat veel verder dan het Nederlandse Deltaplan, omdat het moet bijdragen aan het bereiken van de zogeheten ‘upper middle income status’ in 2030. Ook economische aspecten zijn erin meegenomen.

Uitdagingen

“Er is een aantal grote uitdagingen bij het uitvoeren van het plan”, vertelt Van de Groep. “Ten eerste moeten de aanbevelingen uit het document bij alle relevante ministeries in de bestaande planningen worden geïntegreerd. En er moet een goede verbinding worden gelegd met de regio’s. Daarbij moet het BDP meer bekendheid krijgen. Een awareness campaign kan daarin veel betekenen. Een volgende uitdaging is de financiering. Die moet deels uit belastinginkomsten komen, maar ook van internationale partners – zoals de Wereldbank, de Asian Development Bank, JiCa, China, India, et cetera – en van private partijen.”

De Dhaka Conference

Om oplossingen te vinden voor deze uitdagingen wil Van de Groep in 2021 een tweedaagse deltaconferentie organiseren in Bangladesh. Hij legt uit: “Met ongeveer honderdvijftig belanghebbenden vanuit overheid, wetenschap, private sector en internationale partners gaan we de strategieën uit het BDP concreet uitwerken. Tijdens die conferentie wordt ingezoomd op de problematiek van bepaalde gebieden in Bangladesh. Op de agenda staat bijvoorbeeld de kustzone, waar op een heel concreet niveau moet worden nagedacht hoe om te gaan met een uitdaging als verzilting. In het noordwesten van Bangladesh speelt weer een andere opgave: droogte. Hoe gaat Bangladesh daar concreet mee om? En voor de wetlands – een derde gebied – moeten we nagaan hoe het best kan worden omgegaan met overstromingen.”

Pressure cooker

“De deelnemers aan de conferentie kennen elkaar allemaal”, vervolgt Van de Groep. “Maar op de conferentie willen we hen uit hun dagelijkse bezigheden trekken en gezamenlijk in een pressure cooker aan de slag laten gaan met de overkoepelende uitdagingen: wat moet er waar gebeuren, waarom, wanneer en hoe financieren we dat? Door twee dagen met elkaar op te trekken krijgen we veel voor elkaar. Het wordt een belangrijk platform om mensen op het gebied van water en landbouw bij elkaar te brengen. Nederland organiseert het evenement overigens niet alleen: de overheid van Bangladesh, de EU, de Wereldbank, de Asian Development Bank en JiCa zijn mede-organisatoren.”

Samenwerking

De DR is vanuit het deltateam benoemd om lokaal aanwezig te zijn om watergerelateerde vraagstukken op te lossen. Daar kan Nederlandse expertise meer dan goed bij van pas komen. Hij legt uit: “Nu Bangladesh een flinke economische groei doormaakt, verschuift het zwaartepunt van de relatie met Nederland van ontwikkelingssamenwerking naar een meer intensieve samenwerking op economische gebied. Nederlandse partijen kunnen veel betekenen bij de implementatie van het deltaplan.”

Via Marktscans kansen in kaart brengen

“Voor de water- en landbouwsectoren gaan we de komende periode marktscans uitvoeren, om de lokale uitdagingen en daaraan gekoppelde kansen voor toepassing van Nederlandse kennis en technologie concreet in beeld te krijgen. Dat Bengaalse visitekaartje brengen we vervolgens onder de aandacht van het Nederlandse bedrijfsleven: ‘hier liggen kansen voor jullie om aan de slag te gaan’. Denk bijvoorbeeld aan partijen die actief zijn op het gebied van watertechnologie, of in de binnenvaart, de logistieke sector, of havengerelateerde activiteiten. Maar het kan ook gaan om bijvoorbeeld zaadveredelingsbedrijven. Voor dergelijke partijen zoeken we betrouwbare Bengaalse partners. Als dat beeld compleet is, willen we in nauwe samenwerking met de Nederlandse Topsectoren een op maat gesneden handelsmissie organiseren.”

Deel via