image

DELTASAMENWERKING IN CIJFERS*

De landen en cijfers hebben betrekking op 2018 en 2019

Delta-landen

De delta-aanpak wordt gekenmerkt door een sterke en langdurige G2G relatie met nationale of decentrale counterparts die direct of indirect belast zijn met de verantwoordelijkheid voor waterveiligheid en/of waterzekerheid in de (stedelijke) delta.

De deltalanden zijn: Bangladesh • Colombia • Egypte • Indonesië • Mozambique • Myanmar • Vietnam

Delta-light landen

De delta-aanpak light is sterker vraag gestuurd dan de delta-aanpak waarbij een G2G maar ook actieve B2B samenwerking met deelname van marktpartijen centraal staat.

De delta-light landen zijn: Argentinië • Chili • Filipijnen • Mexico • Polen • Zuid-Afrika

Sustainable Development Goals (SDGs)

Met de NIWA ambitie waterzekerheid en waterveiligheid wereldwijd draagt de deltasamenwerking actief bij aan de doelen van Sustainable Development Goal 6. Maar de inzet op water is ook een middel om veel van de andere SDG-doelen te bereiken, zoals:

* Het Partners voor Water programma richt zich op samenwerking met verschillende landen: deltalanden, deltalight landen en focuslanden. In deze cijfers worden alleen de deltalanden en deltalight landen toegelicht.

Met de NIWA ambitie waterzekerheid en waterveiligheid wereldwijd draagt de deltasamenwerking actief bij aan de doelen van Sustainable Development Goal 6. Maar de inzet op water is ook een middel om veel van de andere SDG-doelen te bereiken, zoals:

* Het Partners voor Water programma richt zich op samenwerking met verschillende landen: deltalanden, deltalight landen en focuslanden. In deze cijfers worden alleen de deltalanden en deltalight landen toegelicht.

deel via