INHOUD

Voorwoord

De deltalanden aanpak van Partners voor Water

image

Vijf verhalen uit de praktijk

Samen werken aan een duurzame toekomst

image

Beeldverhaal

BOOMING Bangladesh

image

Infographic

Deltasamenwerking in cijfers

image

OVER PARTNERS VOOR WATER

Het hoofddoel van het Partners voor Water programma 2016-2021 is het vergroten van de waterveiligheid en waterzekerheid in stedelijke delta’s. En daarin heeft de deltasamenwerking een belangrijke plek ingenomen.

Wat begon als een intensieve samenwerking met vijf deltalanden in 2016, is inmiddels uitgebreid naar 13 landen. Daarbij kon Nederland voortbouwen op de jarenlange goede relaties op watersamenwerking en de deltakennis die Nederland rijk is. Deze aanpak komt voort uit de Nederlandse Internationale Water Ambitie (NIWA), waarvan het Partners voor Water programma een belangrijk uitvoeringsinstrument is.

De samenwerking is erop gericht om vraaggestuurd mee te denken én werken aan oplossingen voor wateruitdagingen. Hierbij gaat het om het delen van Nederlandse kennis en ervaring maar ook om het leren van lokale aanpakken en inzichten in het buitenland. Deze uitgave laat zien hoe ministeries, ambassades, uitvoeringsorganisaties, de Nederlandse watersector en lokale partijen gezamenlijk een bijdrage leveren om het doel van waterveiligheid en -zekerheid te realiseren. Meer verhalen vindt u op www.partnersvoorwater.nl.

De huidige programma­periode van Partners voor Water loopt van 2016-2021. Het programma is een gedeelde verantwoordelijkheid van de Ministeries van Infrastructuur en Waterstaat, Buitenlandse Zaken en Economische Zaken en Klimaat. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en het Netherlands Water Partnership (NWP) voeren dit programma gezamenlijk uit.

Deel via