image

SAMENWERKEN AAN EEN DUURZAME TOEKOMST

Partners voor Water ondersteunt deltalanden wereldwijd bij de aanpak van hun wateropgaven. Kijk mee over de grens naar de inspirerende praktijk.

Myanmar: ondersteuning bij het inzichtelijk maken werking watersysteem

Lacunes in de kennis van de werking van het natuurlijke watersysteem in de Ayeyarwaddy-delta in Myanmar maken het lastig om direct aan de slag te gaan met grote maatregelen in dat watersysteem. De samenwerking tussen Nederland en Myanmar focust daarom allereerst op het voorwerk: het ontwikkelen van een instrumentarium om ten behoeve van grote investeringen de juiste afwegingen te kunnen maken.

Mozambique: Nederland als preferred advisor in Beira

Dankzij de economische groei in Mozambique groeit de laaggelegen kuststad Beira snel. De gemeente wil alle inwoners onder meer goede woonomstandigheden bieden en de stad minder kwetsbaar maken voor overstromingen. Daarom zet Beira samen met Nederlandse partijen in op versterking van de kustbescherming en de aanleg van drainagesystemen. Nederland treedt op als preferred advisor op weg naar een weerbare stad in de toekomst.

Vietnam: bilaterale samenwerking in de Mekongdelta

Vietnam en Nederland zijn al jaren partners op het gebied van water. Eén van de uitdagingen is het vergroten van de zoetwaterbeschikbaarheid en het tegengaan van bodemdaling in de Mekongdelta. Kleinschalige aquifersystemen bieden nieuwe mogelijkheden voor lokale boeren. Ook overstromingen van de rivier worden door systematisch watermanagement steeds beter beheersbaar.

Chili: onderzoek naar mogelijkheden van opslag van water in de ondergrond

Delen van Chili zijn extreem droog en de mogelijkheden om water vast te houden in bijvoorbeeld sneeuwpakketten en gletsjers nemen door klimaatverandering af. Het project GIRAgua recharge onderzoekt wat de mogelijkheden zijn van ondergrondse opslag van water door infiltratie in zogeheten aquifers.

Indonesië: hulp bij transformatie Semarang naar polderstad

Veel Indonesische kuststeden zakken – onder meer door bodemdaling – onder zeeniveau. Daarmee ontstaat een totaal nieuwe watersituatie in de steden. In Semarang ondersteunt Nederland bij het plannen en ontwerpen van de transformatie naar polderstad. Daarbij gaat het zeker niet alleen om technische oplossingen, maar ook om de vraag hoe het bestuur van de stad daarop kan worden ingericht.

Deel via