image

DE DELTALANDEN AANPAK VAN PARTNERS VOOR WATER

Samen werken aan een duurzame toekomst

Van de verschillende onderdelen van het Partners voor Water Programma spreekt de samenwerking met de Deltalanden misschien nog wel het meest tot de verbeelding. En er zijn inmiddels mooie gezamenlijke resultaten behaald. Zo helpt Nederland de Indonesische stad Semarang, die geleidelijk onder zeeniveau komt te liggen, met de transformatie naar een polderstad. En in een extreem droog gebied in Chili werken Nederlandse partijen aan het vergroten van de waterbeschikbaarheid door opslag van water in de ondergrond. Dit e-magazine zet meerdere voorbeelden van deze samenwerking in de etalage.

Partners voor Water speelt een cruciale rol in de Nederlandse Internationale Water Ambitie (NIWA). In Nederland werken we sinds mensenheugenis aan waterveiligheid en waterzekerheid. Het werk aan onze eigen delta is nooit af. Niet in de laatste plaats omdat onze omgeving verandert door sociaaleconomische invloeden en door de verandering van het klimaat. Dat vraagt om een adaptieve aanpak, zoals in ons eigen deltaprogramma. Waterproblematiek aanpakken, inspelen op nieuwe ontwikkelingen en rekening houden met flexibiliteit voor wat nog komen gaat, daar gaat het om.

Waterproblematiek in Myanmar

Geen blauwdruk, maar passende oplossingen

Met dat inzicht kan Nederland meerwaarde bieden in stedelijke delta’s in andere delen van de wereld die een vergelijkbare problematiek kennen. Niet door een blauwdruk te bieden, want vooral de culturele en politieke omgeving waarbinnen die methodiek moet ingepast varieert enorm. Maar door in samenwerking te komen tot passende oplossingen die een brug slaan tussen methodiek en lokale context. De uitvoering levert bovendien belangrijke lessen en informatie, waarvan ook het Nederlandse bedrijfsleven profiteert.

De kracht van Partners voor Water

En net als in Nederland vraagt die samenwerking om een lange adem. Het vraagt om investeren in relaties, in vertrouwen, in menskracht. Zo werken we aan het verbeteren van waterzekerheid en waterveiligheid en brengen we het belang van een duurzamere wereld en het belang van het bedrijfsleven dichter bij elkaar. De kracht van de rol die we dankzij het Partners voor Water programma kunnen spelen in stedelijke delta’s zit in de slimme manier waarop het projecten helpt ontwikkelen, waarna andere programma’s en partners het stokje kunnen overnemen. Zo bereiken we de broodnodige versnelling, zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit.

Het werk is niet af!

Partners voor Water 4 loopt tot eind 2021. Dit is een perfect moment om terug te kijken op wat is bereikt en wat de kracht van langjarige samenwerking is. En om te onderstrepen dat het werk niet af is. Water is tenslotte krachtig, dynamisch en onmisbaar. Zoals onze partnerschappen dat zijn. De rol van water voor klimaatadaptatie is en blijft essentieel en daarmee ook dit werk, nu en in de toekomst. Ik wens u veel plezier met de gekozen voorbeelden.

Tom Kompier

Programmamanager Partners voor Water Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

deel via