image

Voorwoord

AANJAGEN EN VERBINDEN OM HET VERSCHIL TE MAKEN

Partners voor Water is een aanjagend en verbindend programma dat bijdraagt aan het verwezenlijken van de Nederlandse Internationale Waterambitie: werken aan waterveiligheid en waterzekerheid voor miljoenen mensen in deze wereld. Het programma slaat al ruim 20 jaar een brug tussen kennis, kunde en technologie van de Nederlandse watersector en lokale behoeften.

Integraal denken een zesde zintuig

Nu het Partners voor Water 2016-2021 programma (PvW2016-2021) ten einde loopt en de vijfde editie in de startblokken staat, is het goed om terug te blikken en vooruit te kijken. De wereld verandert voortdurend en de wateruitdagingen door slecht watermanagement en klimaatverandering nemen in rap tempo toe. Water raakt aan alles: bedrijvigheid, veiligheid, voedselproductie, natuur, leefomstandigheden. Deze uitdagingen vragen daarom om een holistische, inclusieve en integrale benadering. Een benadering die in de wereld om ons heen nog te vaak ontbreekt. Nederland en haar watersector heeft de wereld nog steeds veel te bieden. Maar dat heeft ze alleen omdat ze zichzelf constant ontwikkelt en vernieuwt maar vooral ook omdat integraal denken een zesde zintuig van de Nederlandse watersector is.

Systeembenadering

Partners voor Water levert een belangrijke bijdrage aan die ontwikkeling, vernieuwing en integraal denken. Het stimuleert integraliteit en inclusiviteit, co-creatie en toepassing van nieuwe methoden en technieken in het buitenland. Dat betekent niet een éénrichtingsverkeer van Nederland naar het buitenland maar gelijkwaardigheid in relaties en het sámen met buitenlandse partners ontwikkelen van oplossingen. Alleen zenden werkt niet. Luisteren naar de ander en het begrijpen van het lokale systeem, fysiek, sociaal, politiek-economisch en cultureel, is essentieel om impact te maken. Juist daarom investeert Partners voor Water veel in processen om dat mogelijk te maken.

Klimaatadaptatie

Partners voor Water brengt Nederlandse partijen samen met lokale partners om te werken aan oplossingen voor klimaatadaptatie. Dat doet het programma bijvoorbeeld al jaren aan de Noordkust van Java, in de Mekong Delta, in de stad Beira in Mozambique, in Colombia, in de stad Chennai in India, in delta van Bangladesh, en – tot de politieke crisis – in de delta van de Ayerawaddy rivier in Myanmar. De subsidieregeling van Partners voor Water maakt pilots mogelijk waarbij innovatieve technieken voor klimaatadaptatie een plek krijgen in steden, stroomgebieden, kusten en delta’s. Partners voor Water heeft daarmee een belangrijk aandeel in de Nederlandse bijdrage op het gebied van internationale klimaatadaptatie.

Water & landbouw

Klimaatverandering heeft een grote impact op de landbouw en daarmee internationale voedselzekerheid. Droogte maar ook zoutintrusie zijn in veel landbouwgebieden in de wereld een groter wordend probleem. Slecht grondwaterbeheer en steeds meer onvoorspelbare neerslagpatronen zijn daar vaak oorzaken van. De vraag naar kennis en oplossingen wordt daardoor steeds groter. PvW2016-2021 heeft met diverse projecten en initiatieven op deze vraag ingespeeld. Bijvoorbeeld met een strategie voor waterverdeling in de palmoliesector in Colombia, met de toepassing van innovatieve waterverdeling en waterbesparingstechnieken in Egypte, met samenwerking met diverse stakeholders in het Aconaqua stroomgebied in Chili en met de ondersteuning van IGRAC.

Internationale innovatie en netwerken

Zonder innovatie en het verbinden van kennis en mensen zullen de groeiende wateruitdagingen niet opgelost kunnen worden. Partners voor Water speelt al vijftien jaar een belangrijke rol in het stimuleren van internationale innovatie, netwerken en evenementen om mensen, techniek en kennis bij elkaar te brengen. PvW2016-2021 heeft hieraan met de subsidieregeling, paviljoens, nieuwsbrieven, netwerkbijeenkomsten, dutchwatersector.com en evenementen als Waterproof een belangrijke bijdrage geleverd.

Vooruitkijken

Dit e-zine blikt terug op PvW2016-2021. We zijn trots op wat we de afgelopen jaren hebben bereikt. Maar het e-zine kijkt ook vooruit. We staan namelijk aan de vooravond van de start van het nieuwe programma: Partners voor Water 2022 – 2027 (PVW2022-2027). Een nieuw programma waarin we geleerde lessen meenemen zodat we nog beter in staat zijn op een duurzame, integrale en inclusieve manier het verschil te maken en beter te kunnen werken aan waterveiligheid en waterzekerheid voor miljoenen mensen in de wereld. Een wereld die een realiteit kent van steeds groter wordende uitdagingen op het gebied klimaatverandering en de achteruitgang van biodiversiteit. Binnen PVW2022-2027 moeten we oog hebben voor het feit dat wateropgaven altijd onderdeel zijn van een fysiek, sociaal, economisch, politiek en cultureel systeem zoals hierboven beschreven. Vaak zorgt dat systeem voor een niet-duurzame omgang met water. Om het systeem te veranderen is het van belang om belangen en waarden samen te brengen en met heel veel verschillende partijen samen te werken: met boeren en de lokale bevolking, met lokale en nationale overheden, met kennisinstellingen en met het bedrijfsleven. Die complexiteit van waarden en belangen moeten we in PVW2022-2027 omarmen om tot duurzame en breed gedragen transformaties voor waterveiligheid en waterzekerheid te komen.

“In de aanpak van Partners voor Water is de inbreng van lokale kennis, kunde en creativiteit veel centraler komen te staan.”

PVW2022-2027 zal blijven investeren in de processen en oplossingen die het verschil kunnen maken. Daarbij maken we gebruik van de unieke kennis en technologie die Nederland voortbrengt en van de kennis en creativiteit van de partners en mensen met wie we over de hele wereld werken. Daarbij moeten we het grote belang om natuur en biodiversiteit niet uit het oog verliezen. Een gezond systeem kent een goede balans tussen mens, plant en dier. In dit e-zine werpen Guus Schutjes en Henk Ovink alvast een blik vooruit op het nieuwe programma en lichten een aantal accentverschuivingen toe waarover ik al een tipje van de sluier oplichtte. Partners voor Water speelt een grote rol in het verbinden van de kracht van Nederland waterland met de water -en klimaatopgaven wereldwijd. Die verbindende rol gaan we voortzetten en versterken omdat dat zo hard nodig is. De urgentie en vraag is groot. Ik wens u veel plezier toe met het lezen van dit e-zine en hoop dat het inspireert om met een inclusieve, duurzame en integrale wateraanpak aan de slag te gaan.

Dennis van Peppen

Manager Internationale Waterprogramma’s bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

deel via