image

Samen maken we de wereld meer

WATERPROOF

“Jullie inzet is nodig om de wereld meer waterproof te maken.” Met deze woorden opende demissionair minister van Infrastructuur en Waterstaat, Barbara Visser het WATERPROOF evenement. Op 7 oktober 2021 vond de vierde editie plaats. Samen met de brede watersector werd gediscussieerd en gebrainstormd over hoe Nederland kan bijdragen aan meer waterzekerheid en waterveiligheid wereldwijd. Nu en in de toekomst.

Samenwerken

De mooiste initiatieven komen voort uit persoonlijk contact, zei moderator Margot Ribberink, weervrouw en klimaatambassadeur, bij de opening van het evenement. Hiermee benadrukte ze krachtig het belang van samenwerking, het thema van deze vierde editie van WATERPROOF. Het live event was dan ook één van de eerste inspiratie momenten sinds een lange tijd waar de brede sector elkaar kon ontmoeten.

Terugkijken

Door het verbinden van de watersector, het stimuleren van nationale en internationale samenwerking en het ondersteunen van projecten heeft het Partners voor Water programma de afgelopen 6 jaar een belangrijke rol gespeeld bij het vergroten van de waterveiligheid en waterzekerheid wereldwijd. Samen met de verschillende stakeholders uit de watersector keken we tijdens Waterproof terug op de mijlpalen en lessons learned van het huidige programma. Aan de WaterTalkshow tafel werd gepraat over internationale samenwerking, klimaatadaptatie, innovatie, en nog veel meer.

“Partners voor Water is een prachtig programma, omdat het de mogelijkheid biedt om de kennis van Nederland internationaal weg te zetten.”

- Frank Goossensen, voorzitter van Kernteam Internationaal, Topsector Water & Maritiem

Vooruit kijken

Aan deze zelfde tafel werd vooral ook vooruit gekeken, want de internationale wateropgaves zijn nog altijd groot. De sector heeft de afgelopen jaren internationaal van zich laten horen via het Partners voor Water programma. De Nederlandse expertise op waterveiligheid en waterzekerheid wordt ook internationaal gezien. En daar mogen we als sector trots op zijn. Het programma was en is instrumenteel in het lanceren van nieuwe ideeën en innovaties internationaal. En daarvoor biedt het volgende programma weer volop kansen.

“Internationaal zaken doen gaat om vertrouwen, ben je een partij voor de lange termijn? De landgerichte aanpak, het onderhouden van de bilaterale relaties, binnen het Partners voor Water programma is daarvoor zeer belangrijk. ”

- Willem Buijs, CEO Hatenboer-Water

Verdieping & inspiratie

Van Semarang (Indonesië) tot Beira (Mozambique), en van urban resilience, tot het vinden van nieuwe mogelijkheden van financiering. De breedte van de inzet, op het gebied van expertise, thema's en landen, heeft de afgelopen jaren een belangrijke bijdrage geleverd aan het succes van het programma. Verschillende thema's kwamen dan ook aan bod tijdens de break-out sessies waar meer verdiepende gesprekken en discussies plaatsvonden.

Klimaatadaptatie

Eén van de thema's was Water & Klimaatadaptatie, zowel aan de WaterTalkshow tafel als in de break-out sessies. Het is ook één van de pijlers in het volgende Partners voor Water programma, naast onder andere het thema Biodiversiteit. Klimaatadaptatie gaat voor 90% over water, zei de Minister in haar toespraak. Dus er is nog een wereld te winnen op dit vlak, mét inzet van Nederlandse expertise.

“Er ligt een enorme opdracht op ons te wachten en dat is klimaatadaptie. Dit vraagt om creativiteit, én om samenwerking!”

- Guus Schutjes, programmamanager Partners voor Water, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Expertise & innovaties

Nog concreter werd het met de project presentaties tijdens WATERPROOF. Verschillende uitvoerders van subsidieprojecten presenteerden Nederlandse expertise en innovaties die mede met steun van het Partners voor Water programma hun weg vonden naar het buitenland. Het leverde een mooie gelegenheid voor een goed gesprek.

20 jaar Partners voor Water

Al 20 jaar jaagt het programma Partners voor Water internationale samenwerking op het gebied van water aan. Samen moeten we aan de slag met alle kennis en ervaring die we de afgelopen jaren hebben opgedaan. Ervaringen van andere landen zijn daarbij belangrijk, want ook in Nederland zijn we nog niet uitgeleerd. Naar elkaar luisteren en kijken naar welke volgende stappen er nodig zijn in de internationale watersamenwerking zijn daarbij essentieel. Het WATERPROOF evenement bood een mooi platform om dit in de praktijk te brengen.

Deel via